Insights Discovery® helpt bij het borgen in de organisatie.

Take Off Organiseert al enkele jaren teamtrainingen waarbij het draait om communiceren, vertrouwen én resultaat. Sinds 2012 zijn we ook geaccrediteerd om te mogen werken met Insights Discovery® en dat bleek een goede zet! Een korte rondgang onder onze klanten leerde al snel dat zij de inzet van Insights Discovery ® als een grote toevoeging zagen in de training. Wat maakt Insights dan zo speciaal zult u zich wellicht afvragen:

Insights Discovery als communicatie tool tijdens een teamtraining.

Insights Discovery als communicatie tool tijdens een teamtraining.

Wel, allereerst is Insights Discovery een ontwikkelinstrument en géén product wat je even verkoopt!
Wat bedoelen we hiermee? Uiteraard kun je de persoonlijke profielen aan je klant verkopen en natuurlijk hebben die een toegevoegde waarde. Als er echter niet actief mee gewerkt wordt dan heb je een leuk en zelfs zéér uitgebreid persoonlijk profiel van jezelf thuis liggen. De inzichten en communicatie handvatten die hierin staan zullen meestal na 2 of 3 weken een beetje “weggezonken” zijn en naar de achtergrond verdwijnen. Even later ben je gewoon één van de vele teamtrainingen geweest. Dít is natuurlijk niet de bedoeling!

Wat is dan wél de bedoeling?
Het is juist de bedoeling dat alle deelnemers tijdens de training al met de gegeven informatie aan de gang gaan en dit ook echt blijven doen als de training voorbij is! Om dit te bereiken hebben we tijdens de middag al een actieve werkvorm waarbij de hele groep deelnemers samen moet werken om de teamopdracht tot een goed einde te brengen. De focus hierbij ligt op het afstemmen en verbinding maken met elkaar. Dit wordt na afloop ook duidelijk en helder geëvalueerd mbv de Insights Discovery Profielen waarbij er continu de link wordt gelegd tussen de inhoud van de ochtend en de praktijk van de middag. Door goed te reflecteren op de gebeurtenissen van de middag en door goed door te vragen, levert dit vaak diverse “eye-openers” op voor de deelnemers.

Verschillen leren waarderen met Insights Discovery.Een heel groot pluspunt van Insights Discovery is dat het de deelnemers goede inzichten en een waardevrije communicatietool oplevert. Je bent niet goed of fout, maar je leert om efficiënt in te spelen op de verschillen en de behoeften van de ander.
Hoe krijgen we het dan voor elkaar om deze kennis ook daadwerkelijk te borgen in uw organistie?
Insights heeft een pakket met zogeheten “actiemails” ontwikkeld. Na afloop van de teamtraining zijn de deelnemers de eerste week vaak nog heel bewust bezig met hetgeen zij geleerd hebben of met de tips die in het persoonlijke Insights Profiel staan. De tweede week begint het bij de meeste al wat meer naar de achtergrond te zakken. Wij sturen dan aan het begin van de derde week de eerste Insights Actie-mail naar alle deelnemers. Hierin worden ze kort nogmaals herinnerd aan een onderwerp wat tijdens de training is behandeld. We geven iedereen een korte opdracht om hiermee nog eens te oefenen en vragen hen om samen met een collega hierop te reflecteren. Dit herhalen we dan nogmaals na wéér twee weken maar dan met een ander onderwerp, en twee weken later wéér met een ander onderwerp. Zo hebben we een hele serie mails waarmee we de theorie levendig houden in het team én waarbij het hele team ook telkens weer gedwongen wordt om op een leuke manier alles in de praktijk te brengen.

Hiermee wordt het gedachtegoed van Insights Discovery® geborgd in de organisatie en juist dát geeft dat extra stukje meerwaarde van onze teamtraining!
Wilt u zelf ook een teamtraining mét Insights Discovery organiseren? Wij helpen u graag verder!
Vul het aanvraagformulier aan de rechterkant in en wij nemen contact met u op. >>>>>

Megavlieger in enkele kleuren van het Insights Discovery programma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *