Teamtraining

Onze teamtraining is opgebouwd uit een inhoudelijk stuk in de ochtend waarbij we dieper ingaan op persoonlijke voorkeuren in gedrag en een praktisch gedeelte in de middag. Dit doen we aan de hand van het Insights Discovery® leersysteem.
Het Insights Discovery® leersysteem is gebaseerd op het baanbrekende werk van de Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung. Insights Discovery® maakt op een positieve manier inzichtelijk hoe uw team met elkaar communiceert en hoe uw team op bepaalde situaties zal reageren. Dit alles op een toegankelijke begrijpelijke manier zonder moeilijke psychologische termen.

Ongeveer 2 weken voor aanvang van de training vult iedere deelnemer een vragenlijst in via internet. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 20  minuten. Naar aanleiding van de door u gegeven antwoorden wordt er een persoonlijk profiel van iedere deelnemer samengesteld.

Tijdens de ochtend krijg je in een leuke interactieve sessie op een toegankelijke manier inzicht in je eigen voorkeuren voor gedrag én in het voorkeur gedrag van anderen. De training met Insights Discovery® zal o.a. de volgende onderwerpen behandelen:Teamtraining met Insights Discovery

  • De kracht van perceptie
  • 4 pijlers van Insights Discovery®
  • Jungiaanse voorkeuren
  • De 8 primaire Insights Typen
  • Afstemmen en verbinding maken
  • Persoonlijk Insights Discovery® Profiel
  • Teamwiel
  • Team Action Plan

Tegen het einde van dit inhoudelijke gedeelte krijgt iedereen zijn of haar persoonlijke Insights Discovery® Profiel uitgereikt. Dit Insights Discovery® profiel helpt je om de verschillende stijlen te herkennen en te begrijpen op basis van een gemeenschappelijke en waardevrije 4- kleuren taal. Ook helpt het u om de unieke inbreng van andere teamleden te waarderen en optimaal te benutten om zodoende de gemeenschappelijke doelen en ambities te kunnen waarmaken. Bij het teamwiel wordt inzichtelijk hoe jullie team is samengesteld en welke kwaliteiten er in meer of mindere maten in jullie team aanwezig zijn. Uiteraard is het ook erg interessant wat de valkuilen van jullie team zijn en waar dus de ontwikkelpunten liggen voor de toekomst.
Een teamtraining waarbij deelnemers allemaal een Persoonlijk Insights Discovery profiel ontvangen.Om hiermee alvast te oefenen hebben we in de middag een praktische oefening waarbij we in een bepaalde setting een hele grote team vlieger moeten gaan bouwen. Aangezien iedereen al zijn of haar persoonlijke profiel heeft gekregen weten we ook van elkaar waar de persoonlijke voorkeuren in gedrag liggen binnen het team. De kunst voor jullie zal zijn om zo goed mogelijk hier op in te spelen om zodoende zo efficiënt mogelijk de opdracht binnen de gestelde tijd tot een goed einde te brengen. Hierbij is volop ruimte voor reflectie en het stellen van vragen aan de trainer. Uiteindelijk zal jullie team een gezamenlijke prestatie moeten leveren binnen een gestelde tijd.

Megavlieger in enkele kleuren van het Insights Discovery programma.

Door deze oefening zullen we merken dat het nog niet zo makkelijk is om “gewoon” even op elkaar af te stemmen om iets efficiënt te laten verlopen. Zeker niet als je ook nog onder tijdsdruk moet werken! Het grote voordeel hiervan is dat we na de evaluatie van deze oefening een goed beeld hebben van hoe jullie als team nu écht functioneren. Hierdoor kunnen we aan het einde van de dag een Team Actie Plan samenstellen waarin jullie je eigen ontwikkelpunten als team definiëren en daar ook daadwerkelijk een actie en tijdlijn aan koppelen.

Wij geven jullie de handvatten opdat jullie deze ontwikkelpunten gericht aan kunnen pakken.
Eventueel kan er besloten worden om afhankelijk van de resultaten van deze dag hier een vervolg aan te geven.
Dit kan zijn in de vorm van:

 • Intervisie bijeenkomsten
 • Een vervolg training waarbij we dieper op het team aspect ingaan
 • Een persoonlijk coaching traject waarbij we in een beperkt aantal sessies naar een persoonlijk doel toe werken

 

 

Insights Discovery als leidraad in een teamtraining.